Тунелни Машини за Измиване на Касетки с Обръщач
Машини за Измиване на Е1-Е3 Касетки с Обръщач

 

•    за 140 бр./час

•    за 240 бр./час

•    за 320 бр./час


Машини за Измиване на Е1-Е3 Касетки с Предмиене и Обръщач

 

•    за 450 бр./час

•    за 600 бр./час
 

 

Видео