Безконтактни Мивки
Еднопозиционни Безконтактни Мивки

 

•    с фотоклетка или колянен бутон

•    монтаж на стена или на под


Двупозиционни Безконтактни Мивки

 

•    с фотоклетка или колянен бутон

•    монтаж на стена или на под

 


Трипозиционни Безконтактни Мивки

 

•    с фотоклетка или колянен бутон

•    монтаж на стена или на под

 


Многопозиционни Безконтактни Мивки

 

•    с фотоклетка или колянен бутон

•    монтаж на стена или на под

 


Безконтактнa Мивкa с Вградено Сушене 1510013000

 

•    с вграден смесител със сешоар

•    монтаж на стена

 
 

 

Видео