Машина За Миене На Блок Форми За Сирене 2111100485


Машината е тунелен тип и е предназначена за измиване на блок форми за сирене. Машината се състои от зона за предмиене, зона за основно миене, зона за предплакнене и такава за плакнене.

Предмиенето и миенето се извършват по идентичен начин – с помощта на центробежни помпи, захранващи ръчно настройваеми дюзи. Миещият разтвор в двата резервоара се подгрява с помощта на вградени топлообменници за индиректно нагряване чрез пара. Желаната температура се регулира в границите 30-60°С. Резервоарът за основно миене е оборудван с автоматична дозираща помпа за добавяне на миещия концентрат (предлага се опционално). И двата резервоара са оборудвани с ръчно почистваеми филтри за улавяне на твърдите частици.

Плакненето се осъществява на два етапа. Първият е в зоната за предплакнене, където формите се изплакват с циркулационна вода, съхранявана в резервоар, монтиран под зоната и подавана към дюзите от помпа. Резервоарите на предплакненето и на предмиенето са скачени. В последната зона се извършва втория етап от плакненето – плакнене с вода от водопроводната мрежа, която след употреба се влива в резервоара за предплакнене.

През различните зони формите се транспортират с помощта на две транспортни вериги, чиято скорост е плавно регулируема. Задвижването се осъществява чрез плъзгащ съединител, с цел безопасност на обслужващия персонал.

Машината е предназначена за измиване с CIP система. След всяка една от помпите в машината са монтирани патронни филтри, чиято замърсеност се сигнализира от монтирани за целта манометри. Управлението на машината се осъществява от контролер с touch screen панел. По желание на клиента електрическото табло и touch screen панелът са монтирани на вдясно от изхода на машината.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC, и USDA наредба.

 

Технически данни:
Макс. капацитет
450 бр./час
Размери на продуктите

блок форма 800х573х165 mm

блок форма 855x555x105 mm

Захранващо напрежение 400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение    24 V DC
Инсталирана мощност 45 kW
Подгряване
3 bar, 130°C
Задвижване
0,55 kW
Помпи
3х11 kW/65 m³/h/3,5 bar

 
Размери:
Дължина
8975 mm
Широчина 1755 mm
Височина
1865 mm

 

Видео