Проходна Машина За Комбинирано Почистване

На Подметки И Ботуши 12.2070.00


Машината е предназначена за последователно почистване на подметки и ботуши при влизане и излизане в и от работната зона.

Състои се от два проходни модула. Първият е за почистване на подметки и се състои от две четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор. Активирането на въртенето на четките се извършва от фотоклетки и се контролира по време. Вторият модул е за почистване на ботуши и се състои от три четки, всяка задвижвана от отделен мотор редуктор. Модулът се задейства посредством сензорен бутон. При неговото пускане въртенето на четките спира автоматично.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.

 

Технически данни:
Захранващо напрежение 400V/3 Ph/50Hz
Управляващо напрежение    24 V DC
Инсталирана мощност 1,2 kW
Захранване с вода
min 2 bar
Включване към канал DN 50
Време за преминаване 7-8 s
 

Размери:
Дължина на корпуса (без стъпалата) 1920 mm
Пълна дължина 2550 mm
Дължина на четките
2х700 mm
Височина на четките за ботуши
3х300 mm
Широчина 1170 mm
Височина 1120 mm

 

Видео