Двукамерни вакуум опаковъчни машини Двукамерна вакуум машина

PLUSVAC 25


Технически характеристики:
Вътрешни размери на камерата 640 x 480 x 200 (250) mm
Дължина на слепващите греди 4 x 455 mm
Вакуум помпа 40 (40 / 60 / 106 / 151) m³/h
Външни размери 1400 x 665 x 1010 mm
Максимална торба 450 x 600 mm
Тегло 249 (249 / 251 / 278 / 287) kg
Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz
Мощност 2.1 (2.1 / 2.5 / 3.3 / 4.5) kW

Двукамерна вакуум машина

PLUSVAC 26


Технически характеристики:
Вътрешни размери на камерата 430 x 505 x 175 mm
Дължина на слепващите греди 2 x 405 (4 x 405) mm
Вакуум помпа 40 (40 / 60) m³/h
Външни размери 955 x 655 x 985 mm
Максимална торба 400 x 500 mm
Тегло 150 (150 / 152) kg
Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz
Мощност 1.5 (1.5 / 1.9) kW
Двукамерна вакуум машина

POWERVAC 200


Технически характеристики:
Вътрешни размери на камерата 580 x 760 x 215 mm
Дължина на слепващите греди 4 x 420 mm
Вакуум помпа 40 (60 / 106 / 151) m³/h
Външни размери 1340 x 900 x 1170 mm
Максимална торба 400 x 700 mm
Тегло 335 (340 / 365 / 375) kg
Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz
Мощност 1,7 (2,1 / 2,9 / 4,1) kW


Двукамерна вакуум машина

POWERVAC 210


Tехнически характеристики:
Вътрешни размери на камерата 780 x 830 x 215 mm
Дължина на слепващите греди 4 x 620 mm
Вакуум помпа 106 (151 / 205 / 305) m³/h
Външни размери 1750 x 980 x 1170 mm
Максимална торба 600 x 800 mm
Тегло 490 (500 / 590 / 600) kg
Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz
Мощност 2.5 (3.7 / 6.1 / 8.3) kW
 
Двукамерна вакуум машина

SD 1000


Tехнически характеристики:
Вътрешни размери на камерата 1160 x 1160 x 150 (280) mm
Дължина на слепващите греди 4 x 1020 mm
Вакуум помпа 205 (305 / 2 x 305) m³/h
Външни размери 2480 x 1460 x 1650 (1780) mm
Максимална торба 1050 x 1200 mm
Тегло 490 (500 / 590 / 600) kg
Захранване 3 phase, 400 V, 50 Hz
Мощност 6,1 (8,3 / 2 x 8,3) kW

 

 

 

 

 

 

 

Видео