Наклонени Транспортьори
Транспортьор 41.1345.03

 

•    финална височина 2495 mm

•    дължина на транспортьора 2823 mm

•    широчина на лентата 450 mm


Транспортьор 4246331501

 

•    финална височина 1350 mm

•    дължина на транспортьора 4470 mm

•    широчина на лентата 600 mm
 

 

Видео