Хоризонтални Транспортьори




Транспортьор 4512201202

 

•    пластмасова транспортна лента

•    дължина на лентата 2004 mm

•    широчина на лентата 234 mm






Транспортьор 4521250806

 

•    неръждаема пластинчата лента

•    дължина на лентата 2500 mm

•    широчина на лентата 115 mm




 

 

Видео