Машини за Измиване на Кошници с Ножове
Проходна Машина за Измиване на Кошници с Ножове, 23.2211.12

 

•    за 120 бр./час


Двуредова Машина за Измиване на Кошници с Ножове, 23.2311.23

 

•    за 360 бр./час

•    кошниците се движат в срещуположни посоки


Непроходна Машина за Кошници с Ножове, 23.2211.00

 

•    за 18 бр. малки или 12 бр. големи кошници с ножове

•    проточен бойлер за плакнене със стерилизация
 

 

Видео