Колонен Повдигач-Обръщач на Технологични Колички за Кланици, 31.0424.15


Устройствата са конструирани за лесно и удобно повдигане и изсипване на съдържанието от технологични колички за кланици.

Състоят се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система и вилица с улей. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от две независими вериги.

Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния бутон и продължава до достигане на крайна точка. За движение надолу съответният бутон трябва да е непрекъснато натиснат.

Повдигач-обръщачите са стационарни и могат да бъдат ляво (31.0424.15) или дясно (31.1424.15) изпълнение.

      Съоръженията са изработени от неръждаема стомана 1.4301, с изключение на плъзгача, веригите и техните колела. Машините са в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/EC и USDA наредба.


Технически данни:
Предназначение 300 l колички за кланица
Товароподемност 430 kg

Височина на обръщане

(настройваема - 5 стъпки по 100 mm)
max. 2400 mm
Скорост на повдигане 3 m/min
Инсталирана мощност 1,2 kW
Захранване 3х400V/50 Hz
 

Размери:
Дължина
1550 mm
Широчина 1450 mm
Височина
3850 mm

 

Видео