Слайсери Semi Automatic
 

Слайсери Semi Automatic

HA 800

 
Технически данни:


   
 Диаметър на диска
   300 mm
Скорост на диска   229 U/min
Дебелина на слайса
 
0,5 - 10 mm
Височина на слайса  
180 mm

Дължина на слайса  
250 mm
Габаритни размери(w x l x h):  
600 x 790 x 450 mm
Тегло :  
56 kg
Мощност   500 Watt
Ел. захранване   230/1/50/400/3+1N/50
Слайсери Semi Automatic

HA 810
Технически данни:


 
 Диаметър на диска
   300 mm
Скорост на диска   229 U/min
Дебелина на слайса
 
0,5 - 10 mm
Височина на слайса  
180 mm
Дължина на слайса  
250 mm
Габаритни размери(w x l x h):  
600 x 790 x 450 mm
Тегло :  
56 kg
Мощност   500 Watt
Ел. захранване   230/1/50/400/3+1N/50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео