Слайсиращи ножове GIESSER

8396

Slicer

8396_25.jpg

cm

inch

25

10

8396 w

Slicer

8396_w_25.jpg

cm

inch

25

10

8395 w

Slicer

8395_w_21.jpg

cm

inch

21

24

7965 w

Sausage knife

7965_w_21.jpg

cm

inch

21

7965 aw

Sausage knife

7965_aw_21.jpg

cm

inch

21

7965

Sausage knife

7965_21.jpg

cm

inch

21

7945 aw

Sausage knife

7945_aw_21.jpg

cm

inch

21

7945

Sausage knife

7945_21.jpg

cm

inch

21

7935

Serrano knife

7935_30.jpg

cm

inch

30

12

7905 w

Salami slicer

7905_w_30.jpg

cm

inch

30

12

7925

Salami slicer

7925_36.jpg

cm

inch

36

14¼

7905

Salami slicer

7905_30.jpg

cm

inch

30

12


7745

Melon knife

7745_35_gr.jpg

cm

inch

35

14


7725

Kebab knife

7725_45.jpg

cm

inch

45

17¾

7705 wwl

Slicer

7705_wwl_28.jpg

cm

inch

28

11¼

31

12¼

36

14¼

7705 wpp hvi

Slicer

7705_wpp_31_hvi.jpg

cm

inch

31

12¼

7705 w

Slicer

7705_w_25.jpg

cm

inch

25

10

28

11¼

31

12¼

36

14¼

7705 aw

Slicer

7705_aw_25.jpg

cm

inch

25

10

28

11¼

7705

Slicer

7705_22.jpg

cm

inch

22

25

10

28

11¼

31

12¼

36

14¼

40

15¾


7305 wwl aw

Slicer

7305_wwl_21_aw.jpg

cm

inch

21


7305 wwl

Slicer

7305_wwl_21.jpg

cm

inch

21

7305 w

Pastry knife

7305_w_21.jpg

cm

inch

21

25

10

28

11¼

31

12¼

7305 st

Slicer

7305_st_40.jpg

cm

inch

40

15¾

45

17¾

49

19½

7305 aw

Slicer

7305_aw_21.jpg

cm

inch

21

25

10

28

11¼

7300 p

Ham slicer

7300_p_25.jpg

cm

inch

25

10

7305

Slicer

7305_21.jpg

cm

inch

21

25

10

28

11¼

31

12¼

7105 w

Ham knife

7105_w_28.jpg

cm

inch

28

11¼

7105

Ham knife

7105_28.jpg

cm

inch

28

11¼

218815

Yanagiba

218815_24.jpg

cm

inch

24

217705 w10

Slicer

217705_w10_22.jpg

cm

inch

22

12730

Slicer

12730_28.jpg

cm

inch

28

11¼

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео