Ножове за сваляне на кожа GIESSER

2405

Butcher knife

2405_16.jpg

cm

inch

16

18

2400

Butcher knife

2400_16.jpg

cm

inch

16

2105 wwl

Skinning knife

2105_wwl_16.jpg

cm

inch

16

18

21

2105

Skinning knife

2105_13.jpg

cm

inch

13

16

18

21

2025

Skinning knife

2025_15.jpg

cm

inch

15

6

18

   
 


   
 


   
 


   


 


 


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео