Ръчни ножове с предпазна дръжка  за месо GIESSER

3163

Boning knife

3163_14.jpg

cm

inch

14

2603

Boning knife

2603_15.jpg

cm

inch

15

6

2503

Boning knife

2503_15.jpg

cm

inch

15

6   
 


   
 


   
 


   


 


 


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео